EGEKÖK

Ege Üniversitesi Kök Hücre Topluluğu kuruluş faaliyetlerine 2020 Eylül’de başlamıştır. Kök hücre araştırmalarında bulunmak, kök hücre konusunda akademik seviyede temel bilgi sahibi olunmasını sağlamak, başta kök hücre olmak üzere yaşam bilimleri konusunda yapılan güncel çalışmaları ve gelişmeleri takip edebilmeyi sağlamak amaç ilkelerindendir. Kök hücre alanı ile ilgilenen ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak ve aralarında bağlantı sağlayarak bilim dünyasına en fazla katkıyı sağlayacak şekilde kümülatif çalışmalarda bulunmaktır. Ege Üniversitesi Kök Hücre Topluluğu olarak saha etkinlikleri ile toplumu bilinçlendirmeyi hedefler. Gelecek dönemde çalışmalarımız hız bulacaktır.

Ege Üniversitesi Kök Hücre Topluluğu