Topluluk Kurma Kılavuzu

Bu kılavuz yeni açılacak kök hücre topluluklarına yol gösterici olmak amacıyla hazırlanmıştır. Topluluk kurucuları tarafından yıllık plan, yönetim kurulu ve tüzük üzerinde bağlı oldukları SKS Daire Başkanlığı’nın gerektirdiği yükümlülükler ve kendi istekleri doğrultusunda yeniden düzenlenebilir.