Vizyon ve Misyon

Vizyon

Türkiye Ulusal Kök Hücre Öğrenci Konseyi kısaca TÜRKKÖK; Türkiye’deki lisans ve lisansüstü öğrencilerinde kök hücre bilinci oluşturulmasını, bu öğrencilerin kök hücre alanındaki çalışmalarının desteklenmesini ve bilime katkılarının arttırılmasını, ülkemizin ulusal ve uluslararası platformlarda kök hücre alanında önde gelen ülkelerden birisi olmasına katkıda bulunmayı hedefleyen bir vizyona sahiptir.

Misyon

  • Türkiye’deki farklı üniversiteler bünyelerinde kök hücre toplulukları kurulmasında yol gösterici rol almak
  • Üye topluluklar arasında iletişimi ve bilgi alışverişini koordine etmek
  • Öğrencilerin kök hücre alanındaki ilgilerini artırmak ve desteklemek amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak
  • Türkkök üyesi öğrencileri ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek