Üyelik Tüzüğümüze Göre

Madde 5: Türkiye’deki lisans ve lisansüstü öğrencilerinin oluşturduğu tüm kök hücre toplulukları, konseye üye olmak için başvurabilir. Üyelik başvurusu, konseyin bir üyesi olmak isteyen kök hücre topluluğunun başkanı ya da bir temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu’na yazılmış ön üyelik başvurusu dilekçesi, topluluk yönetim kurulu üyeleri ve iletişim bilgileri listesi, topluluk tüzüğü, yıllık planı ve/veya faaliyet raporu ile turkkok.net sayfasında yer alan topluluk üyelik başvuru formu üzerinden yapılır. Topluluk üyelik başvuru formu, başvurudan sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme, ilgili kök hücre topluluklarının tüzükleri ve yıllık faaliyet planlarının, konsey tüzüğüne uygun olup olmadığı dikkate alınarak yapılır. Değerlendirme sonucunda, ilgili kök hücre topluluğunun ön üyelik başvurusunun kabul edildiğine veya gerekçeli olarak reddedildiğine dair Ön Üyelik Başvurusu Değerlendirme Raporu oluşturulur ve Genel Sekreter tarafından ilgili kök hücre topluluğuna mail yoluyla iletilir. Ön Üyelik Başvurusu Değerlendirme Raporu’na göre başvurusu kabul edilen kök hücre topluluğunun kesin üyelik durumu, ilgili kök hücre topluluğunun başvurusundan sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı’nda, toplantıya ilgili topluluğun da katılması şartıyla, oylanır. Bu oylamada, ön üye olarak kabul edilen kök hücre topluluğunun oy hakkı bulunmaz. Ön Üyelik Başvurusu Değerlendirme Raporu’na göre başvurusu reddedilen kök hücre topluluğunun durumu, Genel Kurul Toplantısı’nda tekrar gündeme alınmaz.

Kesin üyeliği salt çoğunlukla kabul edilen kök hücre toplulukları, Türkkök üyesi olarak kabul edilir. Türkkök üyesi olarak kabul edilen kök hücre toplulukları, konsey tüzüğü doğrultusunda Türkkök ile iş birliği içerisinde çalışmayı kabul etmiş sayılır. Ayrıca Türkkök üyesi kök hücre toplulukları, yılda iki kez düzenlenen genel kurul toplantılarından en az birine katılmakla yükümlüdürler. Türkkök üyesi kök hücre topluluklarının, ancak Yönetim Kurulu izniyle gerçekleştirme yetkisine sahip oldukları, Türkkök adına yürüttüğü – Türkkök adı ve logosu kullanılan – faaliyetler, Yönetim Kurulu tarafından sunulan Üye Topluluk Faaliyet Denetim Raporu doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı’nda değerlendirilir ve konsey tüzüğüne aykırı faaliyet gösterdiği öne sürülen kök hücre toplulukları, sözlü ve yazılı savunmaları alınarak salt çoğunlukla üyelikten çıkarılır. Herhangi bir faaliyette bulunmayan ve toplantılara katılmayan Türkkök üyesi kök hücre topluluklarının da Genel Kurul Toplantısı’nda değerlendirilmeleri sonucu Türkkök üyeliğinden çıkarılıp çıkarılmayacaklarına salt çoğunlukla karar verilir. Türkkök üyeliğinden çıkarılan kök hücre toplulukları, konseye tekrar üyelik başvurusunda bulunabilir. Ayrıca Türkkök üyesi kök hücre toplulukları Yönetim Kurulu’na yazacakları bir dilekçe ile Türkkök üyeliğinden ayrılma haklarına sahiptir.

Türkkök üyesi kök hücre topluluklarının yönetim kurulu başkanları, topluluklarının bağlı oldukları üniversite ve fakültelerinin Türkkök bünyesindeki temsilcileri kabul edilirler. Kök hücre topluluğu bulunmayan üniversite ve fakültelerden, turkkok.net üzerinden bireysel üyelik başvuru formunu doldurmuş adaylar, Türkkök bünyesinde, bağlı olduğu üniversite ve fakültenin temsilcisi olmak üzere Yönetim Kurulu’na yazdığı bir dilekçe ile başvurabilir.

 

Kişisel Bilgiler

Üyelik Bilgileri