BİZ KİMİZ?

Akdeniz Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nden iki arkadaşımızın öncülüğünde bir araya gelen Akdeniz, Ege, Erciyes, Antalya Bilim, Ordu, Süleyman Demirel, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji, Gaziantep, Uşak, Burdur ve İstanbul Medipol Üniversiteleri Diş Hekimliği Fakültelerinde okuyan öğrencileriz.

Yakın gelecekte rejeneratif diş hekimliği çalışmalarının daha da önem arz edeceğine inanıyor, ülkemizdeki diş hekimliği öğrencilerine bu konuda lisans düzeyindeyken vizyon katmak istiyoruz.

Vizyon

KÖKDİŞ, rejeneratif diş hekimliğini ulusal/uluslararası çapta diş hekimliği öğrencileri arasında yaygınlaştırmayı ve bu alandaki araştırmaları teşvik etmeyi amaçlar. Ülkemizin, yakın gelecekte dental kök hücreler ve rejeneratif diş tedavileri alanlarında önde gelen ülkeler arasında yer almasını sağlamak için öğrencileri yönlendirmeyi ve bilgilendirmeyi hedefleyen bir vizyona sahiptir.

Misyon

- Rejeneratif Diş Hekimliğine ilgi duyabilecek öğrencileri bir araya getirmek, ortak çalışma alanı sunmak 

- Öğrencilerin diş hekimliğinin geleceğinde önemli rol oynayacak olan dental kök hücreler ve rejeneratif dental tedavilere olan ilgisini artırmak amacı ile bilimsel çalışmalar yapmak

-Diş hekimliği öğrencilerine bilimsel açıdan kendilerini geliştirmek için alan açmak ve yol göstermek

-Türkiye'deki farklı üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri bünyelerinde rejeneratif kök hücre üzerine çalışan öğrenci topluluklarının kurulmasını teşvik etmek ve bu topluluklar arası iletişimi sağlamak

- Bu alanda çalışmalar yapmak isteyen kişileri teşvik etmek ve kariyerinde yol göstermek 

Öğrencilerin rejeneratif diş hekimliğine olan ilgisini artırmak amacıyla:

• Rejeneratif tedavilerin ve kök hücrelerin ağız, diş ve çene bölgesinde gözlemlenen patolojilerin tedavidelerinde alabileceği rollerine dair literatür taramaları, sunumlar ve araşArmalar yapılması

• Ulusal/uluslararası bu alanda araşArma yapan hocalarla söyleşiler yapmak, • Bilimsel seminerler düzenlenmesi,

• Makale derlemelerinden/ bilimsel araşArma makalelerinden oluşan öğrenci bülteni oluşturulması,

• Temel bazı yayınlardan kesitlerin çevirilerinin yapılıp paylaşılması

• Rejeneratif diş hekimliği araşArmalarının Diş Hekimliği Fakültelerinin ders müfredatlarında yer alması için çalışmaların yapılması

• Bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için yol haritalarının anlaAlması

• Bilgilendirici sosyal medya paylaşımları hazırlanması,

• Diş Hekimliğinde Kök Hücreler ve Rejeneratif Diş Hekimliği konulu kongreler düzenlenmesi

• Yerel topluluklar kurarak üniversitelerde etkinlikler düzenlenmesi.

 

Daha fazlası için bizleri takip etmeyi unutmayın!

İnstagram