TÜRKKÖK TÜZÜĞÜNE GÖRE;

Madde 13: Danışmanlar Kurulu; konsey tüzüğü doğrultusunda Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapma ve tavsiyelerde bulunma yetkisine sahip, Türkkök üyesi kök hücre topluluklarının danışman öğretim üyelerinden ve Kök Hücre Vakfı’ndan oluşur.

Sitemizin kuruluşunda bizden desteğini esirgemeyen Kök Hücre Vakfına sonsuz teşekkürler.